Меню Затваряне

Категория: Протоколи

Протоколи

Протокол на ОС от 21.11.2018 год.

ПОКАНА ЗА СВИКВАНЕ НА ОБЩО СЪБРАНИЕ НА СНЦ „МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА-РАДОМИР-ЗЕМЕН“   НА ВНИМАНИЕТО НА ВСИЧКИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ ЛИЦА   УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА, Управителният съвет…

Протокол на ОС от 28.06.2018 год.

ПОКАНА ЗА СВИКВАНЕ НА ОБЩО СЪБРАНИЕ НА СНЦ „МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА РАДОМИР-ЗЕМЕН“   НА ВНИМАНИЕТО НА ВСИЧКИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ ЛИЦА   УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА, Управителният…

Translate »