Меню Затваряне

Категория: МИГ Радомир-Земен

МИГ Радомир-Земен

Годишен доклад за отчитане изпълнение на Стратегията за Водено от общностите местно развитие за 2021 година

Годишен доклад за отчитане изпълнение на Стратегията за Водено от общностите местно развитие (СВОМР) – подмярка 19.2 „Прилагане на операции в рамките на стратегии за…

Translate »