Меню Затваряне

Категория: МИГ Радомир-Земен

МИГ Радомир-Земен

Годишен доклад за отчитане изпълнението на Стратегията за Водено от общностите местно развитие за 2022 година

Годишен доклад за отчитане изпълнението на Стратегията за Водено от общностите местно развитие (СВОМР) – подмярка 19.2 „Прилагане на операции в рамките на стратегии за…

Translate »