Меню Затваряне

Категория: ВОМР

ВОМР

(ПРОЕКТ) Обява за прием на проектни предложения за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Стратегията за Водено от общностите местно развитие на СНЦ „МИГ-Радомир-Земен”

(ПРОЕКТ) ОБЯВА за прием на проектни предложения за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Стратегията за Водено от общностите местно развитие на  СНЦ „МИГ-Радомир-Земен” от…

ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ

На 12 януари 2017 г. от 09:30 часа Заседателната зала на община Радомир ще се проведе обществено обсъждане за представители на местната общност от общините…

Translate »