Меню Затваряне

Категория: Подмярка 19.1

Подмярка 19.1

Местна инициативна група Радомир-Земен проведе Обществени обсъждания на проекта на Стратегия за Водено от общностите местно развитие за програмен период 2023-2027 г.

Местна инициативна група Радомир-Земен проведе поредица от Обществени обсъждания на проекта на Стратегия за Водено от общностите местно развитие (ВОМР) за програмен период 2023-2027 г.…

Покана за участие в Обществено обсъждане на проекта на Стратегия за Водено от общностите местно развитие за програмен период 2023-2027 г. на СНЦ „МИГ-Радомир-Земен“

П О К А Н А за участие в Обществено обсъждане на проекта на Стратегия за Водено от общностите местно развитие за програмен период 2023-2027…

П О К А Н А за участие в Обществено обсъждане на първоначалния проект на разработваната Стратегия за Водено от общностите местно развитие за програмен период 2023-2027 г. на СНЦ „МИГ-Радомир-Земен“  

П О К А Н А за участие в Обществено обсъждане на първоначалния проект на разработваната Стратегия за Водено от общностите местно развитие за програмен…

Местна инициативна група Радомир-Земен проведе работни информационни срещи и семинари, във връзка с консултиране на местната общност при процеса на разработване на СВОМР за програмен период 2023-2027 г.

Местна инициативна група Радомир-Земен проведе поредица от работни информационни срещи и семинари, във връзка с консултиране на местната общност при процеса на разработване на Стратегия…

Местна инициативна група Радомир-Земен проведе обучения на местни лидери и заинтересовани страни, във връзка с процеса на разработване на СВОМР за програмен период 2023-2027 г.

Местна инициативна група Радомир-Земен проведе по график поредица от обучения на местни лидери и заинтересовани страни, във връзка с процеса на разработване на Стратегия за…

Покана за участие в работни/информационни срещи, във връзка консултиране на местната общност при процеса на разработване на СВОМР за програмен период 2023-2027 г.

П О К А Н А за участие в работни/информационни срещи   НА ВНИМАНИЕТОНА ВСИЧКИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ СТРАНИ ОТ ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА РАДОМИР И ОБЩИНА ЗЕМЕН…

Покана за участие в обучения на местни лидери и заинтересовани страни, във връзка с процеса на разработване на СВОМР за програмен период 2023-2027 година

П О К А Н А за участие в обучения на местни лидери и заинтересовани страни   НА ВНИМАНИЕТОНА ВСИЧКИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ СТРАНИ ОТ ТЕРИТОРИЯТА НА…

Местна инициативна група Радомир-Земен проведе информационна кампания, във връзка с процеса на разработване на СВОМР за програмен период 2023-2027 година

Местна инициативна група Радомир-Земен проведе поредица от информационни срещи и семинари, част от информационната кампания, във връзка с процеса на разработване на СВОМР за програмен…

Местна инициативна група Радомир-Земен продължава информационната кампания, във връзка с процеса на разработване на СВОМР за програмен период 2023-2027 г.

П О К А Н А за участие в информационни срещи   НА ВНИМАНИЕТОНА ВСИЧКИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ СТРАНИ ОТ ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА РАДОМИР И ОБЩИНА ЗЕМЕН…

Местна инициативна група Радомир-Земен организира информационна кампания, във връзка с процеса на разработване на СВОМР за програмен период 2023-2027 г.

П О К А Н А за участие в информационни срещи   НА ВНИМАНИЕТОНА ВСИЧКИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ СТРАНИ ОТ ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА РАДОМИР И ОБЩИНА ЗЕМЕН…

Translate »