Меню Затваряне

Месец: август 2023

Покана за участие в обучения на местни лидери и заинтересовани страни, във връзка с процеса на разработване на СВОМР за програмен период 2023-2027 година

П О К А Н А за участие в обучения на местни лидери и заинтересовани страни   НА ВНИМАНИЕТОНА ВСИЧКИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ СТРАНИ ОТ ТЕРИТОРИЯТА НА…

СНЦ „МИГ-Радомир-Земен“ публикува „Регистър с проектите, подадени по СВОМР на СНЦ „МИГ-Радомир-Земен“, актуален към 04.08.2023 година

СНЦ „МИГ-Радомир-Земен“ публикува „Регистър с проектите, подадени по СВОМР на СНЦ „МИГ-Радомир-Земен“, актуален към 04.08.2023 г., във връзка с изискванията на чл. 86, ал. 2,…

Община Радомир и СНЦ „МИГ Радомир-Земен“ подписаха административен договор за благоустройство и обновяване на парковата среда около местната забележителност „Бучалото“

Кметът на Община Радомир, господин Пламен Алексиев и Изпълнителният директор на СНЦ „МИГ-Радомир-Земен“, господин Радослав Йорданов подписаха тристранен административен договор с Държавен фонд „Земеделие“ за…

Покана за Празник на Местна инициативна група Радомир-Земен в село Владимир, община Радомир

Местна инициативна група Радомир-Земен кани всички местни жители и гости на територията на Празник на Местна инициативна група Радомир-Земен в село Владимир, община Радомир. Празникът…

Translate »