Меню Затваряне

Ден: 22.03.2023

Местна инициативна група Радомир-Земен стартира изпълнението на проект за подготвителни дейности по подмярка 19.1.

На 21 март 2023 г. Сдружение с нестопанска цел „Местна инициативна група Радомир-Земен“ подписа договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № РД 50-66/21.03.2023 г.…

Translate »