Меню Затваряне

Ден: 08.09.2021

Регистър на подадените проектни предложения към СВОМР на МИГ-Радомир-Земен, актуален към 08.09.2021 година

СНЦ „МИГ-Радомир-Земен“ публикува „Регистър на подадените проектни предложения към СВОМР на МИГ-Радомир-Земен“, актуален към 08.09.2021 г., във връзка с изискванията на чл. 86, ал. 2, т. 8…

Translate »