Меню Затваряне

Ден: 02.10.2020

Местна инициативна група Радомир-Земен проведе обучение по Мярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“

На 01 октомври 2020 г. в заседателната зала на СНЦ „МИГ-Радомир-Земен“ гр. Радомир, ул. „Евлоги Георгиев“ № 3 се проведе обучение във връзка със стартираща…