Меню Затваряне

Month: септември 2020

Индикативен график за приеми по мерки от Стратегията за ВОМР на МИГ-РАДОМИР-ЗЕМЕН за 2020 година приет на 03.09.2020 година

На 03.09.2020 година Управителният съвет на СНЦ „МИГ Радомир-Земен“ на свое заседание прие нов актуалииран Индкативен график за приеми по мерки от СВОМР на СНЦ…

МИГ Радомир-Земен напомня от 01 септември 2020 г. стартира онлайн преброяването на земеделските стопанства в страната

  От 1 септември 2020 г. стартира онлайн преброяването на земеделските стопанства в страната. То ще продължи до 18 септември. По време на него земеделските…

Регистър на подадените проектни предложения към СВОМР на МИГ-Радомир-Земен, актуален към 01.09.2020 година

СНЦ „МИГ-Радомир-Земен“ публикува „Регистър на подадените проектни предложения към СВОМР на МИГ-Радомир-Земен“, актуален към 01.09.2020 г., във връзка с изискванията на чл. 86, ал. 2,…