Меню Затваряне

Day: 30.09.2020

МИГ Радомир-Земен проведе информационна среща по Мярка 4.2. „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти“

На 29 септември 2020 г. в заседателната зала на СНЦ „МИГ-Радомир-Земен“ гр. Радомир, ул. „Евлоги Георгиев“ № 3 се състоя информационна среща във връзка със…