Меню Затваряне

Day: 03.09.2020

Индикативен график за приеми по мерки от Стратегията за ВОМР на МИГ-РАДОМИР-ЗЕМЕН за 2020 година приет на 03.09.2020 година

На 03.09.2020 година Управителният съвет на СНЦ „МИГ Радомир-Земен“ на свое заседание прие нов актуалииран Индкативен график за приеми по мерки от СВОМР на СНЦ…

МИГ Радомир-Земен напомня от 01 септември 2020 г. стартира онлайн преброяването на земеделските стопанства в страната

  От 1 септември 2020 г. стартира онлайн преброяването на земеделските стопанства в страната. То ще продължи до 18 септември. По време на него земеделските…