Меню Затваряне

Day: 01.09.2020

Регистър на подадените проектни предложения към СВОМР на МИГ-Радомир-Земен, актуален към 01.09.2020 година

СНЦ „МИГ-Радомир-Земен“ публикува „Регистър на подадените проектни предложения към СВОМР на МИГ-Радомир-Земен“, актуален към 01.09.2020 г., във връзка с изискванията на чл. 86, ал. 2,…