Меню Затваряне

Месец: септември 2020

МИГ Радомир-Земен проведе информационна среща по Мярка 4.2. „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти“

На 29 септември 2020 г. в заседателната зала на СНЦ „МИГ-Радомир-Земен“ гр. Радомир, ул. „Евлоги Георгиев“ № 3 се състоя информационна среща във връзка със…

ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ НА ПРОЕКТ НА НАСОКИ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ по Мярка 2.1.6. „Повишаване квалификацията и постигане на адекватни на изискванията на бизнеса знания и умения на заетите лица от всички възрастови групи“

ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ НА ПРОЕКТ НА НАСОКИ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ по Мярка 2.1.6. „Повишаване квалификацията и постигане на адекватни на изискванията на бизнеса знания и умения на…

Местна инициативна група Радомир-Земен проведе обучение за  разработване на проекти по Мярка 4.2. „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти“

В град Радомир, на 21 септември 2020 г., в заседателната зала на СНЦ „Местна инициативна група Радомир-Земен“ се проведе обучение за  разработване на проекти по…

Местна инициативна група Радомир-Земен проведе обучение на местни лидери от стопанския сектор относно възможностите за финансиране на местния бизнес

На 16.09.2020 г.  Местна инициативна група Радомир-Земен проведе обучение на местни лидери от стопанския сектор относно възможностите за финансиране на местния бизнес чрез проекти по…

СНЦ „Местна инициативна група – Радомир-Земен“ проведе информационна среща по Мярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“

На 15 септември 2020 г. в заседателната зала на СНЦ „МИГ-Радомир-Земен“ гр. Радомир, ул. „Евлоги Георгиев“ № 3 се състоя информационна среща във връзка с…