Меню Затваряне

Ден: 09.07.2020

Регистър на подадените проектни предложения към СВОМР на МИГ-Радомир-Земен, актуален към 08.07.2020 г.

СНЦ „МИГ-Радомир-Земен“ публикува „Регистър на подадените проектни предложения към СВОМР на МИГ-Радомир-Земен“, актуален към 08.07.2020 г., във връзка с изискванията на чл. 86, ал. 2,…