Меню Затваряне

Ден: 25.03.2020

СНЦ „МИГ-Радомир-Земен“ и „ПЕТЯ-ИН“ ЕООД подписаха договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ

МИГ-Радомир-Земен подписа тристранен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Стратегия за Водено от общностите местно развитие, между УО на Оперативна програма „Развитие на…