Меню Затваряне

Месец: февруари 2019

ГОДИШЕН ДОКЛАД ЗА ОТЧИТАНЕ ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА СВОМР – ПОДМЯРКА 19.2 „ПРИЛАГАНЕ НА ОПЕРАЦИИ В РАМКИТЕ НА СВОМР“

ГОДИШЕН ДОКЛАД ЗА ОТЧИТАНЕ ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА СВОМР – ПОДМЯРКА 19.2 „ПРИЛАГАНЕ НА ОПЕРАЦИИ В РАМКИТЕ НА СТРАТЕГИИ ЗА ВОДЕНО ОТ ОБЩНОСТИТЕ МЕСТНО РАЗВИТИЕ“ приет с…

СПИСЪК НА ОДОБРЕНИТЕ ЗА УЧАСТИЕ В ИНТЕРВЮ, КАНДИДАТИ ЗА ДЛЪЖНОСТТА ТЕХНИЧЕСКИ СЪТРУДНИК СНЦ „МИГ-РАДОМИР-ЗЕМЕН“

  Одобрени кандидати, както следва: Първолета Георгиева Александрова Кирчо Борисов Маринковски Ирена Димитрова Иванова Галина Томова Арищеева-Начева   График за провеждане на устното интервю (устното…