Меню Затваряне

Месец: ноември 2018

Протокол на ОС от 21.11.2018 год.

ПОКАНА ЗА СВИКВАНЕ НА ОБЩО СЪБРАНИЕ НА СНЦ „МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА-РАДОМИР-ЗЕМЕН“   НА ВНИМАНИЕТО НА ВСИЧКИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ ЛИЦА   УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА, Управителният съвет…

СНЦ „МИГ-Радомир-Земен“ организира информационна среща с представители на местната общност в град Земен

На 14 ноември 2018 г. в заседателната зала на Община Земен, гр. Земен, от 14:00 часа екипът на СНЦ „МИГ-Радомир-Земен“ организира информационна среща с представители…