Меню Затваряне

СНЦ „МИГ-Радомир-Земен“ проведе среща с Лиляна Павлова

Среща в офиса на СНЦ „МИГ-Радомир-Земен“  проведе екипът на Сдружението с бившия министър на Българското представителство на Съвета на ЕС и бивш министър на регионалното развитие и благоустройство госпожа Лиляна Павлова, кандидат за член на Европейския парламент.

Сдружението  използва възможността да запознае госпожа Павлова с Актуализираната позиция на Европейската асоциация за развитие на селските райони (ЕЛАРД), одобрена на Общото събрание на ЕЛАРД, Брюксел, 10 април 2019 г. и подкрепена от Асоциация Българска Национална Лидер Мрежа (АБНЛМ) с председател госпожа Нели Кадиева.

В лицето на госпожа Лиляна Павлова СНЦ „МИГ-Радомир-Земен“ срещна разбиране, ангажираност и подкрепа по поставените така важни теми в позицията на ЕЛАРД за следващия програмен период.

Актуализираната позиция на ЕЛАРД

Translate »