Меню Затваряне

СНЦ „МИГ-Радомир-Земен“ проведе информационна среща с потенциални кандидати

Във връзка със стартиране на процедура за подбор на проектни предложения за безвъзмездна финансова помощ с един краен срок за кандидатстване BG05M9OP001-1.060 МИГ-Радомир-Земен, Мярка 2.1.1.3 „Подкрепа за заетост и квалификация на безработни и неактивни лица от всички възрастови групи“ на 14 май 2019 г. в сградата на Община Радомир, площад „Свобода“ № 20, гр. Радомир от 16:00 часа се състоя информационна среща с потенциални кандидати. На срещата бяха представени Условията аза кандидатстване по процедурата.

Официален гост на събитието беше г-н Светослав Кирилов – председател на Общински съвет Радомир.

С настоящата процедура се дава възможност на общините Радомир и Земен, както и на местните работодатели да върнат трайно безработните и икономически неактивни лица на пазара на труда. Безвъзмездната финансова помощ е в размер на 352 044.00 лв. С проектни предложения кандидатите могат да участват както самостоятелно, така и в партньорство.

Срещата премина при засилен интерес. Участниците проявиха активност и заинтересованост по мярката.

Translate »