Меню Затваряне

СНЦ „МИГ Радомир-Земен“ подписа първия договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ

 

МИГ Радомир-Земен подписа първия тристранен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Стратегия за Водено от общностите местно развитие, между УО на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност”и „3А Стийл“ ООД. На официалната церемония присъстваха екипът на сдружението, Ангел Желев и Ташко Гергов представители на фирмата.

Инвестицията по проекта е насочена към модернизация на технологиите и автоматизиране на производството /роботизирана система за заваряване на метални калъпи/ и ще разкриe минимум  шест нови работни места, съобщи изпълнителният директор на МИГ Радомир-Земен Радослав Йорданов.

Допустими кандидати по процедурата бяха малки и средни предприятия от територията на двете общини, а основна цел на предоставяната финансова помощ е повишаване на конкурентоспособността на местната икономика, създаване заетост на местното население и възможности за повишаване на доходите му.

Translate »