Меню Затваряне

СНЦ „МИГ-Радомир-Земен“ организира двудневно обучение за местни лидери

ПОКАНА

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

 

Екипът на СНЦ „Местна инициативна група-Радомир-Земен“ има удоволствието да Ви покани на  двудневно обучение за 20 местни лидери от стопанския сектор относно възможности за финансиране на местния бизнес чрез проекти по Стратегията за Водено от общностите местно развитие (СВОМР)  на територията на СНЦ „Местна инициативна група Радомир-Земен“.

На участниците ще бъде предоставена информация за запознаване на местната общност с възможностите за финансиране на местния бизнес чрез проекти по СВОМР, правила, процедури и кандидатстване.

Обучението се провежда в изпълнение на дейности по Споразумение за изпълнение на Стратегия за ВОМР №РД 50-48 /03.05.2018 г. по подмярка 19.2 „Прилагане на операции в рамките на стратегии за Водено от общностите местно развитие” на мярка 19 “Водено от общностите местно развитие“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г.

Обучението ще се проведе в периода 20.06.2019 – 21.06.2019 година, комплекс „Красно село“, с. Стефаново, общ. Радомир, съобразно приложена програма.

Очакваме Вашето присъствие и активно участие!

 

За повече информация: МИГ Радомир-Земен,

ул. Евлоги Георгиев № 3. гр. Радомир,

тел. за контакти: 0890/ 42 10 20

Translate »