Меню Затваряне

СНЦ „МИГ-Радомир-Земен“ и Фондация Арт Инициативи подписаха административен договор за съхраняване на местното културно-историческо и природно наследство на територията на общините Радомир и Земен

Изпълнителният директор на СНЦ „МИГ-Радомир-Земен“ господин Радослав Йорданов и Председателят на Управителния съвет на Арт Инициативи Фондация госпожа Гергана Пенева подписаха договор за финансиране по Програма за развитие на селските райони 2014-2020 г. Административният договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ е по Мярка 19.5. „Съхраняване, развитие, валоризация и маркетинг на местното наследство и идентичност“. Мярката е иновативна и е разработена за специфичните за територията на МИГ потребности на местната общност за развитие на нови съвременни форми за съхраняване и популяризиране на местните културно-исторически и природни ресурси и местната идентичност.

Предвидените дейности по проекта включват идентифициране и обединяване на културно-историческите и природните забележителности, представяне на местните забележителности като туристически дестинации, обединяването им в туристически маршрути с различна продължителност и насоченост – еднодневен, за почивните дни, културни, поклоннически, пешеходни, еко, вело-маршрути и др. Очакваните резултати от проекта са повишена осведоменост на населението за културните и исторически забележителности в района и представяне на общините Радомир и Земен като туристическа дестинация със специфичен облик и интересни места, които посетителите предстои да открият.

Срокът за изпълнение на дейностите по проекта е 18 месеца, а общата стойност на инвестицията възлиза на 28 872,90 лева.

В по-дългосрочен план, Фондация Арт Инициативи предвижда да произведе трайни рекламно-информационни материали, които да бъдат достъпни за жителите и посетителите на двете общини – печатни, фото и видео заснемане, електронни и по места. Цялостният продукт ще бъде илюстриран от една обща мобилна изложба – обобщи Гергана Пенева.

Изпълнителният директор на СНЦ „МИГ-Радомир-Земен“ Радослав Йорданов пожела успешно реализиране на проекта и добави, че остава на разположение за бъдещи инициативи за развитие на местната общност.

Във връзка с предстоящи процедури за кандидатстване и необходимост от информация и консултации,  моля обърнете се към офиса на Местна инициативна група Радомир-Земен, ул. „Евлоги Георгиев“ № 3, гр. Радомир, e-mail адрес mig.radomir@gmail.com, телефон за контакти: 0890/42 10 20. Своевременна информация можете да намерите на интернет страницата https://www.migradomir.org/

 

 

Translate »