Меню Затваряне

СНЦ „МИГ-Радомир-Земен“ и „ПЕТЯ-ИН“ ЕООД подписаха договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ

МИГ-Радомир-Земен подписа тристранен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Стратегия за Водено от общностите местно развитие, между УО на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 г. и „ПЕТЯ-ИН“ ЕООД.

Чрез реализацията на проектно предложение „По-здравословни условия на труд и социални придобивки в „ПЕТЯ-ИН“ ЕООД и „ИРИНПРО“ ЕООД“ посредством съвместно партньорство между „ПЕТЯ-ИН“ ЕООД и „ИРИНПРО“ ЕООД ще бъдат предоставени добри и безопасни условия на труд на 25 заети лица.

Николай Николов - управител на ПЕТЯ-ИН ЕООД„На фирма „ПЕТЯ-ИН“ ЕООД по проекта ще бъдат осигурени средства за колективна защита, ще се внедрят системи за отопление и охлаждане, мълниезащита и пожароизвестяване, както и подобряване на социалния климат чрез оборудване и обзавеждане на две помещения за хранене и почивка, Също така искам да  благодаря за професионалната работа на екипа на МИГ Радомир-Земен“ – каза управителят Николай Николов.

Срокът за изпълнение на дейностите по проекта е 9 месеца, а общата стойност на безвъзмездната финансова помощ възлиза на 110 161,90 лева, при финансиране от 100 % на допустимите разходи по проекта.

Изпълнителният директор на МИГ Радомир–Земен Радослав Йорданов добави, че въпреки извънредната ситуация, сдружението продължава да работи и да подкрепя местната общност.

 

 

Translate »