Меню Затваряне

СНЦ „МИГ Радомир-Земен“ и Община Радомир подписаха договор за безвъзмездна финансова помощ

 

„Подкрепа за заетост на безработни и неактивни лица в Община Радомир“ е наименованието на проектното предложение, по което Община Радомир и СНЦ „МИГ Радомир-Земен“ подписаха договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020. На официалната церемония присъстваха екипите на сдружението и общината, работили по проекта. Изпълнителният директор на СНЦ „МИГ Радомир-Земен“ Радослав Йорданов и господин Димитър Димитров – заместник кмет на Община Радомир положиха подписи на тристранният договор .

 

Инвестицията по проекта ще даде възможност за обучение на 20 лица за строители от рискови целеви групи. Също и последваща заетост, което ще съдейства за включване на човешкия капитал в икономиката на община Радомир и ще гарантира подобряване на професионалната им компетентност и качеството на живот на тези хора доколкото е възможно, съобщи изпълнителният директор на МИГ Радомир-Земен Радослав Йорданов.

Срокът за изпълнение на дейностите по проектното предложение е 16 месеца, а стойността му възлиза на 152 218.88 лева. 20 души от рискови социални групи – икономически неактивни лица, извън образование и обучение на възраст от 30 до 54 г., лица с ниско образование (под средно) и лица на възраст над 54 г. ще бъдат включени в проекта.  С цел придобиване на нови знания, умения и компетентности са предвидени обучения по професия „Помощник в строителството”.  В последствие, обучените лица ще бъдат включени в трудова заетост за срок от 6 до 12 месеца.

Translate »