Меню Затваряне

СНЦ „МИГ Радомир-Земен“ участва в шестата Международна конференция „Сътрудничество-инструмент за промотиране на местното развитие“

СНЦ „МИГ Радомир-Земен“  участва в шестата Международна конференция „Сътрудничество-инструмент за промотиране на местното развитие“, която се проведе в Разлог от 22 до 24 октомври 2019 г.

В конференцията взеха участие над 450 души, сред които представители на местни инициативни групи, Европейската селска мрежа, Европейската ЛИДЕР асоциация, Държавен фонд „Земеделие“, както и на оперативни програми, финансиращи подхода „Водено от общностите местно развитие“.

Международната конференция бе официално открита от министър Десислава Танева и изпълнителният директор на ДФ „Земеделие“- РА, Васил Грудев. Изпълнителният директор на МИГ Радомир-Земен Радослав Йорданов се срещна с официалните гости. В разговора бяха засегнати теми касаещи прилагането на подхода ЛИДЕР/ВОМР на местно ниво. Участниците в конференцията имаха възможност да обменят идеи за бъдещето на подхода ЛИДЕР/ВОМР след 2020 г. и ролята на МИГ в процеса на подготовка на новия програмен период.

На конференцията бяха разгледани теми свързани с нивото на изпълнение и ролята на МИГ и ЛИДЕР/ВОМР в ЕС и новата Обща селскостопанска политика. Бяха представени добри практики от България, както и съвместни инициативи и проекти с Румъния, Гърция, Словения, Турция, Франция и Германия.

В края  на втория конферентен ден се проведе изложение за представяне и дегустация на местни храни и продукти, произведени на териториите на МИГ в България.

Translate »