Меню Затваряне

Сдружение „Местна инициативна група Радомир – Земен“ организира информационни срещи

ДО ВСИЧКИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ СТРАНИ

Сдружение „Местна инициативна група Радомир – Земен“ отправя Покана за участие в поредица от десет  Информационни срещи на територията на общините, насочени към инвестиционна подкрепа за всички видове икономически и обществени дейности.

Очакванията са участниците в семинарите да заявят пред екипа на „МИГ – Радомир – Земен” своите проектни намерения и степента на готовност, да получат актуална информация за периодите и условията на прием, както и конкретни указания за подготовка на проектните предложения.

Ползите за участниците:

– получаване на актуална информация за възможностите за подкрепа от СВОМР;

– консултиране и насоки за предприемачески идеи;

– създаване на контакти и сътрудничества;

Организирането и провеждането на информационни семинари на територията на МИГ Радомир – Земен за  периода 01.10.2018 г. – 07.10.2018 г., както следва:

02.10 – място на провеждане МКИЦ „Европа“ ул. Св.св. Кирил и Методи №23гр. Радомир, начало 11:00 часа

04.10 – място на провеждане НЧ“ Напредък 1915″ с. Стефаново, община Радомир, начало 11:00 часа

04.10 – място на провеждане сградата на община Земен, ул.”Христо Ботев” № 3, гр. Земен, начало 14:00 часа

ЗАПОВЯДАЙТЕ!!!

Translate »