Меню Затваряне

Протокол на УС от 02.01.2020 година

П О К А Н А

На основание чл. 40, ал. 3 от Устава на СНЦ „МИГ-РАДОМИР-ЗЕМЕН“

 

С В И К В А М:

УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ на СНЦ „МИГ-РАДОМИР-ЗЕМЕН“ на заседание на 02.01.2020г. от 12.00 часа в Заседателната зала СНЦ „МИГ Радомир-Земен“,

ул. „Евлоги Георгиев“ № 3, гр. Радомир

 при следния

Д Н Е В Е Н  Р Е Д:

  1. Вземане на решение за подаване на искане за предоставяне на финансов ресурс под формата на временен безлихвен заем в размер на 80 000 (осемдесет хиляди) лева на СНЦ „МИГ-Радомир-Земен“, до Община Радомир;

 

  1. Разни.

 

 

Славчо Гебрев ………../п/…………..

Председател на Управителен съвет

на СНЦ „МИГ-Радомир-Земен“

ПРОТОКОЛ на УС от 02.01.2020

 

Translate »