Меню Затваряне

Протокол на УС от 30.10.2018 год.

П О К А Н А

 

На основание чл.40, ал.3 от Устава на СНЦ „МИГ-РАДОМИР-ЗЕМЕН“

 

С В И К В А М :

 

 

УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ на СНЦ „МИГ-РАДОМИР-ЗЕМЕН“ на заседание на 30.10.2018г. от 12.00 часа в Заседателната зала СНЦ „МИГ Радомир-Земен“, ул. „Евлоги Георгиев„ № 3, гр. Радомир

 

при следния

 

Д Н Е В Е Н  Р Е Д :

 

 

  1. Вземане на решение за потвърждаване на Решение № 7 по Протокол № 3/08.06.2017 г. на УС на СНЦ „МИГ-Радомир-Земен“.

 

Антонио Антонов

Председател на Управителен съвет

на СНЦ „МИГ-Радомир-Земен

Протокол на УС от 30.10.2018 год

Translate »