Меню Затваряне

ПРОТОКОЛ на УС от 26.03.2019 год.

П О К А Н А
На основание чл. 40, ал. 3 от Устава на СНЦ „МИГ-РАДОМИР-ЗЕМЕН“
С В И К В А М :
УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ на СНЦ „МИГ-РАДОМИР-ЗЕМЕН“ на заседание на 26.03.2019 г. от 12.00 часа в Заседателната зала СНЦ „МИГ Радомир-Земен“,
ул. „Евлоги Георгиев“ № 3, гр. Радомир
при следния
Д Н Е В Е Н Р Е Д :
1. Приемане на отчет за годишен доклад за отчитане на дейността на СНЦ „МИГ-Радомир-Земен“ за 2018 година.
2. Приемане на годишен финансов отчет (ГФО) на СНЦ „МИГ-Радомир-Земен“ за 2018 година.
3. Разни.
………….…./п/…………………
Славчо Гебрев
Председател на Управителен съвет
на СНЦ „МИГ-Радомир-Земен“

ПРОТОКОЛ на УС от 26.03.2019 год.

 

Translate »