Меню Затваряне

Протокол на УС от 21.10.2022 година

ПОКАНА

 

На основание чл. 40, ал. 3 от Устава на СНЦ „МИГ-РАДОМИР-ЗЕМЕН“

СВИКВАМ:

 

УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ на СНЦ „МИГ-РАДОМИР-ЗЕМЕН“ на заседание на 21.10.2022 г. от 12.00 часа в Заседателната зала СНЦ „МИГ Радомир-Земен“,

ул. „Евлоги Георгиев“ № 3, гр. Радомир

 при следния

 

 

 

 

ДНЕВЕН РЕД:

 

  1. Приемане на Годишен доклад за извършените дейности по подмярка 19.4 „Текущи разходи и популяризиране на стратегия за ВОМР“ на СНЦ „МИГ – Радомир – Земен“ за периода 01.01.2022 – 30.09.2022 г.;
  2. Разни

 

 

 

 

Славчо Гебрев ………../п/…………

Председател на Управителен съвет

на СНЦ „МИГ-Радомир-Земен“

 

 

Протокол на УС от 21.10.2022 година

Translate »