Меню Затваряне

Протокол на УС от 18.07.2023 година

П О К А Н А

 

На основание чл. 40, ал. 3 от Устава на СНЦ „МИГ-РАДОМИР-ЗЕМЕН“

С В И К В А М:

 

УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ на СНЦ „МИГ-РАДОМИР-ЗЕМЕН“ на заседание на 18.07.2023г. от 12.00 часа в Заседателната зала СНЦ „МИГ Радомир-Земен“,

ул. „Евлоги Георгиев“ № 3, гр. Радомир

при следния

Д Н Е В Е Н  Р Е Д:

 

  1. Промяна в членовете на Общото събрание на СНЦ „МИГ-Радомир-Земен“;
  2. Разни.

 

 

Славчо Гебрев ……………./п/……………….

Председател на Управителен съвет

на СНЦ „МИГ-Радомир-Земен“

Протокол на УС от 18.07.2023 година

Translate »