Меню Затваряне

Протокол на УС от 16.06.2020 година

ПОКАНА

На основание чл. 40, ал. 3 от Устава на СНЦ „МИГ-РАДОМИР-ЗЕМЕН“

 

СВИКВАМ:

УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ на СНЦ „МИГ-РАДОМИР-ЗЕМЕН“ на заседание на 16.06.2020 г. от 12.00 часа в Заседателната зала СНЦ „МИГ Радомир-Земен“,

ул. „Евлоги Георгиев“ № 3, гр. Радомир

 при следния

 

ДНЕВЕН РЕД:

  1. Вземане на решение за свикване на Общо събрание, относно промени в Управителния съвет и приемане на ежегодния отчет за дейността на Управителния съвет на СНЦ „МИГ-Радомир-Земен“ за 2019 година;
  2. Разни.

 

 

 

 

Славчо Гебрев   ………../п/………..

Председател на Управителен съвет

на СНЦ „МИГ-Радомир-Земен“

ПРОТОКОЛ на УС от 16.06.2020 година

 

 

Translate »