Меню Затваряне

Протокол на УС от 12.09.2018 год.

П О К А Н А

На основание чл.40, ал.3 от Устава на СНЦ „МИГ-РАДОМИР-ЗЕМЕН“

 

С В И К В А М :

УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ на СНЦ „МИГ-РАДОМИР-ЗЕМЕН“ на заседание на 12.09.2018г. от 10.00 часа в Заседателната зала на МИГ Радомир-Земен, ул. Евлоги Георгиев №3, гр. Радомир

при следния

 

 

Д Н Е В Е Н  Р Е Д :

  1. Избор на експерт по мониторинг и контрол на изпълнението на СВОМР на СНЦ „МИГ-РАДОМИР-ЗЕМЕН“;

 

 

 

Антонио Антонов

Председател на Управителен съвет

на СНЦ „МИГ-Радомир-Земен“

Протокол на УС от 12.09.2018 година

ПРОТОКОЛ на УС от 12.09.2018 година

 

 

Translate »