Меню Затваряне

Протокол на УС от 10.07.2018 год.

П О К А Н А

На основание чл.37, ал.2 от Устава на СНЦ „МИГ-РАДОМИР-ЗЕМЕН“

 

С В И К В А М Е :

УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ на СНЦ „МИГ-РАДОМИР-ЗЕМЕН“ на заседание на 10.07.2018 г. /вторник/

от 12.00 часа в Заседателната зала на МИГ Радомир – Земен, ул.“Евлоги Георгиев“ № 3

при следния

Д Н Е В Е Н  Р Е Д :

  1. Избор на председател на УС;

 

Членове на Управителния съвет:

ЗП Биляна Кирилова Граховска:

ЗП Васил Цветанов Лалошов:      

Протокол на УС от 10.07.2018 год.

Translate »