Меню Затваряне

Протокол на УС от 05.01.2021 година

П О К А Н А

На основание чл. 40, ал. 3 от Устава на СНЦ „МИГ-РАДОМИР-ЗЕМЕН“

С В И К В А М :

УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ на СНЦ „МИГ-РАДОМИР-ЗЕМЕН“ на заседание на 05.01.2021г. от 12.00 часа в Заседателната зала СНЦ „МИГ Радомир-Земен“,

ул. „Евлоги Георгиев“ № 3, гр. Радомир

 при следния

Д Н Е В Е Н  Р Е Д :

 

  1. Вземане на решение за обявяване на конкурс за избор на служител на длъжността „Технически сътрудник“ в СНЦ „МИГ-Радомир-Земен“.
  2. Разни;

 

 

 

Славчо Гебрев …………../п/……………

Председател на Управителен съвет

на СНЦ „МИГ-Радомир-Земен“

Протокол на УС от 05.01.2021 година

 

 

 

Translate »