Меню Затваряне

Протокол на УС от 15.05.2019 год.

П О К А Н А

На основание чл. 40, ал. 3 от Устава на СНЦ „МИГ-РАДОМИР-ЗЕМЕН“

С В И К В А М:

 

УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ на СНЦ „МИГ-РАДОМИР-ЗЕМЕН“ на заседание на 15.05.2019 г. от 12.00 часа в Заседателната зала СНЦ „МИГ Радомир-Земен“,

ул. „Евлоги Георгиев“ № 3, гр. Радомир

при следния

 

Д Н Е В Е Н  Р Е Д:

 

  1. Утвърждаване на вътрешни правила на СНЦ „МИГ-Радомир-Земен“ за мерките за защита на личните данни съгласно Регламент (ЕС) 2016/679 и приложение към настоящите Вътрешни правила – образци на документи, съставяни при и по повод обработката на лични данни.
  2. Разни.

 

Славчо Гебрев   ……..…/п/…………

Председател на Управителен съвет

на СНЦ „МИГ-Радомир-Земен“

ПРОТОКОЛ на УС от 15.05.2019 год.

Translate »