Меню Затваряне

Портокол на УС от 16.10.2019 година

ПОКАНА

На основание чл. 40, ал. 3 от Устава на СНЦ „МИГ-РАДОМИР-ЗЕМЕН“

 

СВИКВАМ:

УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ на СНЦ „МИГ-РАДОМИР-ЗЕМЕН“ на заседание на 16.10.2019г. от 12.00 часа в Заседателната зала СНЦ „МИГ Радомир-Земен“,

ул. „Евлоги Георгиев“ № 3, гр. Радомир

 при следния

 

ДНЕВЕН РЕД:

  1. Разглеждане на Заявление за прекратяване на трудов договор от Любомира Кирилова Милева на длъжност „Експерт по прилагане на Стратегия за Водено от общностите местно развитие“;
  2. Избор на служител на длъжността „Експерт по прилагане на Стратегия за Водено от общностите местно развитие“;
  3. Избор на служител на длъжността „Експерт по мониторинг и контрол на изпълнението на Стратегия за Водено от общностите местно развитие“;
  4. Разни.

 

 

Славчо Гебрев ………./п/………….

Председател на Управителен съвет

на СНЦ „МИГ-Радомир-Земен“

Протокол на УС от 16.10.2019

Translate »