Меню Затваряне

ПОКАНА ЗА СВИКВАНЕ НА ОБЩО СЪБРАНИЕ НА СНЦ „МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА РАДОМИР-ЗЕМЕН“

НА ВНИМАНИЕТО НА ВСИЧКИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ ЛИЦА

 

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

Управителният съвет на Сдружение с нестопанска цел „МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА РАДОМИР-ЗЕМЕН”, на основание чл. 26 от ЗЮЛНЦ и чл. 24 от устава на сдружението свиква Общо събрание на 28.06.2018 год. от 18:00 часа в МКИЦ „ЕВРОПА“, ГР. РАДОМИР,УЛ. „СВ.СВ КИРИЛ И МЕТОДИЙ“ № 23, при следния дневен ред:

  1. Приемане на отчет за дейността на СНЦ „Местна инициативна група Радомир – Земен ” за 2017 г.
  2. Приемане на годишен финансов отчет на СНЦ „Местна инициативна група Радомир – Земен” за 2017 г.
  3. Одобрение на промяна в Стратегията за ВОМР
  1. Промени в Управителния съвет на СНЦ „Местна инициативна група Радомир – Земен”
  1. Разни.

 

Анита Хаджийска

Председател на Управителен съвет

на СНЦ „МИГ-Радомир-Земен“

Translate »