Меню Затваряне

ПОКАНА ЗА ИНФОРМАЦИОННИ СРЕЩИ ЗА МЕСЕЦ НОЕМВРИ

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

Сдружение „МИГ- Радомир – Земен“ продължава провеждането на информационни срещи, свързани с популяризиране Стратегия за водено от местните общности развитие (СВОМР) мерките към нея, на територията на общини Радомир и Земен.

Информационните срещи се провеждат в изпълнение на дейности по Споразумение за изпълнение на Стратегия за ВОМР №РД 50-48 /03.05.2018 г. по подмярка 19.2 „Прилагане на операции в рамките на стратегии за Водено от общностите местно развитие” на мярка 19 “Водено от общностите местно развитие“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020г.

На участниците ще бъде предоставена информация за възможностите, които предлага Стратегията за ВОМР за конкретни целеви групи и мерките, които предстоят да се открият.

 

Събитията  ще се проведат при следния график

  1. с. Друган, община Радомир – 13.11.2018 г. от 11:00 часа, салон на Читалището; 
  2. с. Дрен, община Радомир – 13.11.2018 г. от 14:00 часа, салон на Читалището; 
  3. с. Извор, община Радомир – 14.11.2018 г. от 11:00 часа, салон на Читалището; 
  4. гр. Земен – 14.11.2018 г. от 14:00 часа, зала общински съвет;
  5. с. Долна Диканя, община Радомир – 20.11.2018 г. от 11:00 часа, салон на Читалището; 
  6. гр. Радомир – 20.11.2018 г. от 14:00 часа, МКИЦ „Европа“, ул. „Св.св. Кирил и Методий“ № 23
  7. гр. Радомир – 21.11.2018 г. от 17:00 часа зала, МКИЦ „Европа“, ул. „Св.св. Кирил и Методий“ № 23

 

Очакваме Вашето присъствие и активно участие!       

 

За повече информация: МИГ Радомир-Земен, ул. Евлоги Георгиев № 3. гр. Радомир, тел. за контакти: 0884 767 677;  http://www.migradomir.org/

Translate »