Меню Затваряне

Община Радомир и СНЦ „МИГ-Радомир-Земен“ подписаха административен договор за подобряване на енергийната ефективност на МКИЦ „Европа“ и ЦПЛР-ОДК- гр. Радомир

Кметът на Община Радомир, господин Пламен Алексиев и Изпълнителният директор на СНЦ „МИГ-Радомир-Земен“, господин Радослав Йорданов подписаха тристранен административен договор с Държавен фонд „Земеделие“ за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Мярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“, с финансиране чрез Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 г. На официалната церемония присъстваха заместник кмета на Община Радомир Роберта Борисова и екипа на МИГ-Радомир-Земен Евелина Славчева и Галина Арищеева-Начева.

„Прилагане на мерки за енергийна ефективност на обект: МКИЦ „Европа“ и ЦПЛР-ОДК- гр. Радомир“ е наименованието на проектното предложение, чрез реализирането на което ще бъде подобрена енергийната ефективност на една от емблематичните за град Радомир сгради, Младежкия културно-информационен център и Обединения детски комплекс. Сградата ще се обнови, като в това число се включват подмяната на дограмата на сградата и полагане на топлоизолация по фасадите, както и обновяване на източника на отопление чрез монтиране на газова инсталация. Срокът за изпълнение на дейностите по проекта е 24 месеца, а общата стойност на инвестицията възлиза на 328 420,01 лева.

Радослав Йорданов благодари на кмета Пламен Алексиев, за ползотворната работа с Община Радомир през годините. Благодарение на съвместното сътрудничество и голямата подкрепа на Община Радомир към днешна дата има 22 подписани административни договора за финансиране на местната общност, съобщи Йорданов.

Във връзка с предстоящи процедури за кандидатстване и необходимост от информация и консултации,  моля обърнете се към офиса на Местна инициативна група Радомир-Земен, ул. „Евлоги Георгиев“ № 3, гр. Радомир, e-mail адрес mig.radomir@gmail.com, телефон за контакти: 0890/42 10 20. Своевременна информация можете да намерите на интернет страницата https://www.migradomir.org/

 

 

Translate »