Меню Затваряне

ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ

 

На 5 януари 2017 г. от 09:30 часа Заседателната зала на община Радомир ще се проведе обществено обсъждане за представители на местната общност от общините Радомир и Земен за разглеждане на предложения проект на Стратегия за водено от общностите местно развитие на Местна инициативна група – Радомир – Земен

Translate »