Меню Затваряне

ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ

На  27 юли 2017 г. от 10:00 часа МКИЦ „Европа“- гр. Радомир ще се проведе обществено обсъждане  за представители на местната общност от общините Радомир и Земен.

По време на общественото обсъждане ще се  представи цялостен ПРОЕКТ на Стратегия за водено от общностите местно развитие на Местна инициативна група – Радомир – Земен, включително цели, приоритети, мерки, критерии за оценка, предложения за финансово разпределение на бюджета по мерки и цели.

Translate »