Меню Затваряне

На 4.10. 2018 г., 11 ч. в в читалище „Напредък 1915” в с. Стефаново екипът на сдружение „МИГ Радомир – Земен“ организира информационна среща

На 4 октомври 2018 г., 11 ч. в читалище „Напредък 1915”  в село Стефаново община Радомир се състоя информационна среща за представяне на Стратегията за водено от местните общности развитие и включените в нея мерки. Екипът на сдружение „Местна инициативна група Радомир – Земен“ информира жителите на с. Стефаново с предстоящото откриване на мярка 7.2.,  запозна с условията на прием, допустимите кандидати и възможностите за подготовка на проектните предложения.

Translate »