Меню Затваряне

На 05.02.2024 година Управителният съвет на СНЦ „МИГ Радомир-Земен“ на свое заседание прие изменение на Индикативния график за приеми по мерки от СВОМР на СНЦ „МИГ Радомир-Земен“ за 2024 година.

На 05.02.2024 година Управителният съвет на СНЦ „МИГ Радомир-Земен“ на свое заседание прие изменение на Индикативния график за приеми по мерки от СВОМР на СНЦ „МИГ Радомир-Земен“ за 2024 година.

Индикативен график за 2024_05.02.2024 година

Translate »