Меню Затваряне

МИГ-Радомир-Земен чрез ПРСР финансира микропредприятия по Мярка 6.4.1 „ Инвестиционна подкрепа за неземеделски дейности“

Микропредприятия, земеделски стопани и физически лица, регистрирани по Закона за занаятите могат да се възползват от изключително добра възможност. Мярка 6.4.1 „ Инвестиционна подкрепа за неземеделски дейности“ цели подкрепа за създаване и развитие на микропредприятия извън аграрния сектор. Допустими за подпомагане са дейности на територията на МИГ-Радомир-Земен за развитие на услуги във всички сектори. Това стана ясно на проведената днес информационна среща . На нея присъстваха Изпълнителният директор на сдружението Радослав Йорданов и Славчо Гебрев – Председател на Управителния съвет.

„Това е изключително важна мярка, предоставяща добра възможност за развитие на микропредприятия на територията на двете общини“ – заяви  Изпълнителният директор на МИГ-Радомир-Земен.

Общият размер на БФП /безвъзмездната финансова помощ/ по мярката е 586 740.00 лв., като средствата от ЕЗФРСР са 528 066.00 лв., а националното съфинансиране – 58 674.00 лв.

Индикативната дата за обявяване на процедурата е 20.12.2019 г. Кандидатите ще могат да подават проектни предложения само по електронен път посредством ИСУН 2020.

Translate »