Меню Затваряне

МИГ Радомир-Земен проведе обучителен тренинг за представяне на реализиран проект на „АК Електрик“ АД

Местна инициативна група Радомир-Земен проведе в град Радомир обучителен тренинг, на който беше представена мярка 2.1.7. „Приспособяване на работниците, предприятията и предприемачите към промените“ от СВОМР на МИГ и проект „Приспособяване на работниците и „АК ЕЛЕКТРИК“ АД към промените“, с бенефициент „АК Електрик“ АД. Събитието е част от поредица обучителни тренинги целящи да представят на местната общност информация по Стратегията за Водено от общностите местно развитие (СВОМР) и реализирани и в процес на реализация проекти на територията на местната инициативна група и са предназначени за популяризирането на СВОМР и прилагането на подхода ВОМР.

Обучителният тренинг предизвика засилен интерес от страна на местната общност. Лектор представи информация за изпълнението на СВОМР, конкретната мярка и изпълнения от „АК Електрик“ АД проект, като участниците посетиха предприятието, където се запознаха с реалното изпълнение на проекта.

В изпълнение на дейностите по проекта са предоставени добри и безопасни условия на труд на 767 заети лица. На служителите от длъжност „Електрозаварчик“ и „Електромонтьор“, заети в дивизия „Метални части и конструкции“ и в дивизия „Ел. табла“ са закупени 108 броя ергономични работни столове, заваръчни лицеви маски с основни защитни качества искрозащита и защита от лъчения, предотвратяващи опасност от искри при заваряване и заваръчни маски със система с подаване на въздух от най-висок клас. На заетите лица в предприятието са осигурени общо 1000 чифта висококачествени работни обувки (500 чифта летни и 500 чифта зимни обувки) с цел предотвратяване на опасност от падане на тежки предмети и материали, спъване, удряне в остри ръбове и др. За подобряване на социалния климат в предприятието са осигурени допълнителни съоръжения за спорт джага (футбол на маса) и дартс, които да обезпечат потребността от активен отдих на служителите.

Презентация мярка 2.1.7 и проект на „АК Електрик“ АД

Translate »