Меню Затваряне

МИГ Радомир – Земен проведе информационна среща в община Земен

На 4 октомври 2018 г., 14 ч. в сградата на община Земен се състоя информационна среща с представители на местната общност. Срещата бе открита от Димитър Сотиров кмет на община Земен. Присъстваха 13 представители на читалищата, местни фирми, земеделски стопани и неправителствени организации. След представяне на Стратегията за водено от местните общности развитие и включените в нея мерки, екипът на сдружение „Местна инициативна група Радомир – Земен“ информира жителите с предстоящото откриване на мярка 7.2 и  запозна присъстващите с условията на прием, допустимите кандидати и възможностите за подготовка на проектните предложения и отговори на поставените въпроси.

Translate »