Меню Затваряне

Местна инициативна група – Радомир – Земен организира ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ НА РАЗРАБОТВАНАТА СТРАТЕГИЯ ЗА ВОДЕНО ОТ ОБЩНОСТИТЕ МЕСТНО РАЗВИТИЕ

Местна инициативна група – Радомир – Земен  в партньорство с общините Радомир и Земен е в процес на подготовка на стратегия за водено от общностите местно развитие на територията на двете общини.

На 27 юли2016 г., четвъртък от 10 ч., в залата на МИКЦ Европа в град Радомир ще се организира обществен обсъждане на разработваната стратегия.

На обществените обсъждания ще бъдат представени резултатите от извършените проучвания и анализи на територията и на проекта на стратегическа рамка на Стратегия за водено от общностите местно развитие на Местна инициативна група – Радомир – Земен.

Управителният съвет и екипът на Местна инициативна група  се обръща към жителите на община Радомир и община Земен, бенефициенти, представители на местната власт, местния бизнес, нестопанския сектор, местните институции в областта на образованието и културата, социални партньори на община и други организации с покана за активно участие в процеса на разработване на Стратегия за водено от общностите местно развитие.

Translate »