Меню Затваряне

МИГ Радомир – Земен подписа тристранен административен  договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Стратегия за Водено от общностите местно развитие, между Управляващия орган на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 г. и „АК Електрик“ АД

Местна инициативна група Радомир – Земен подписа тристранен административен  договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Стратегия за Водено от общностите местно развитие, между Управляващия орган на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 г. и „АК Електрик“ АД. Изпълнителният директор на СНЦ „Местна инициативна група – Радомир – Земен“ Радослав Йорданов и Изпълнителният директор на „АК Електрик“ АД Емил Николов положиха подписи на административния договор. На срещата присъства кметът на Община Радомир – господин Пламен Алексиев.

Общата цел на проекта е подобряване качеството на работните места, квалификацията и уменията на заетите лица в „АК Електрик“ АД, в т.ч. увеличаване броя на заетите с повишена професионална квалификация и ключови компетентности; увеличаване броя на заетите със средно и по-ниско образование, придобили нови знания и умения, устойчива заетост и повишена конкурентоспособност на пазара на труда.

Господин Емил Николов благодари за ползотворната съвместна работа на екипа на местната инициативна група.

Кметът господин Пламен Алексиев добави, че Община Радомир ще разчита на „АК Електрик“ АД за общи бъдещи инициативи, насочени към помощ за местната общност.

Чрез реализация на дейностите по проекта ще бъде предоставено професионално обучение за повишаване на квалификацията на заети лица по професия Заварчик, Електромонтьор и Машинен оператор. Обученията са насочени към лица със средно и по-ниско образование и лица над 54 години. Ще бъде осигурено обучение за придобиване на ключови компетентности (общуване на чужди езици, умение за учене, иновативност и предприемачество) на 217 заети лица. За  заетите лица, преминали специфично обучение ще се осигури достъп до продължаващо обучение с цел по-добра професионална реализация и повишена професионална подготовка. Ще бъдат приложени иновативни инструменти за обучение на 146 заети лица чрез учене чрез правене и въвеждане на 3 D система за самообучение. За всички заети лица в „АК Електрик“ АД ще бъде въведена собствена система за вътрешнофирмено обучение.

Срокът за изпълнение на дейностите по проекта е 24 месеца, а общата стойност на безвъзмездната финансова помощ възлиза на 134 341,19 лв., при финансиране от 100 % на допустимите разходи по проекта.

Изпълнителният директор господин Радослав Йорданов добави, че това е вторият подписан административен договор на „АК Електрик“ АД през МИГ и че сдружението ще продължава да работи и да подкрепя местната общност.

Translate »